YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yeminli mali müşavirlik mevzuatına göre yeminli mali müşavirler (YMM), gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ile belgelerin ibraz edileceği yerler esas alınarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

YMM’ler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.

Müşterilerimize sunduğumuz üst düzey yeminli mali müşavirlik hizmetlerimiz:

  • Yasal defter ve belgeler ile mali tabloların vergi kanunları çerçevesinde denetimi, tesbit edilen hatalar ve eksikliklerin düzeltilmesi ve yönetime rapor düzenlenmesi,
  • Tüm vergi beyannamelerinin mevzuata ve yasal kayıtlara uygunluğunun kontrolü,
  • Mali yıla ait Tam Tasdik Raporunun düzenlenmesi,
  • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti, Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi gibi tasdik raporlarının düzenlenmesi,
  • Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ait tasdik raporlarının düzenlenmesi,
  • KDV iade ve mahsup işlemleri,
  • Bankalar tarafından istenilen kredi ve teminat mektupları hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
  • 3568 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu kapsamında diğer tasdik işlemleri.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Ulaşın!

2021 - ICS Bağımsız Denetim A.Ş - Tüm Hakları Saklıdır.