Tüketici Ürünleri ve Perakende

Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir deyişle mal ve hizmetlerin ticari bir amaçla kollanma veya tekrar satmama, kişisel gereksinmeleri için kullanmama koşuluyla, doğrudan doğruya son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili faaliyetlerin bütünüdür. Perakendecilik; satışa arz edilen mal ve/veya hizmetlerin nihai tüketiciye pazarlama ve satışı ile ilgili faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Bir başka anlatımla Perakendecilik; değişik işletmeler tarafından üretilen ürünler ile hizmeti nihai tüketicilere arz eden ve bu özellikleri nedeniyle alım yapan müşteri ile doğrudan ilişki içerisinde olan bir sektördür.

Perakendeciliğin işlevi nihai tüketicilere mal ve hizmet satmak olan aracıların gerçekleştirdikleri dört ana işlev vardır. Bu işlevler şu şekildedir:

  • Malları satın almak ve depolamak
  • Malların mülkiyetini taşımak
  • Malların kullanılışı ve satışı hakkında bilgi vermek
  • Bazı durumlarda alıcılara kredi tanıma

Türk perakendeciliğini etkileyen faktörler şunlardır:

  1. Uzmanlaşma; belli ürünlerde uzmanlaşmış satış noktalarının artışı.
  2. Ekonomik büyüme ve liberal sistemin etkisiyle iç piyasaya yabancı mal ve hizmet akışının hızlanması.
  3. Teknolojik gelişim ve yeni teknolojilere ulaşımdaki kolaylık.
  4. Uluslararası perakende sektörlerinin Türkiye pazarına verdikleri önemin artması
  5. Yerli firmaların farklı ticari işleyiş yöntemleri ile tanışması.
  6. Türkiye’deki kişi başına kullanılabilir gelirdeki artış, farklı tüketim eğilimleri, orta ve üst sınıfın tercihlerindeki farklılık.

1990’lı yılların başından itibaren hızlı tüketim ürünleri perakendeciliğinde, organize perakendenin payı artmaktadır. 2004 yılında 72 milyar TL olan toplam ticaret, 2009 yılında 93 milyar TL’yi aşmıştır1. Organize perakendenin ağırlığı 2004’te yaklaşık %30 iken 2009’da %43’ü aşmıştır. Türkiye’de 2010 yılı itibarıyla ulusal ve uluslararası perakende zincirlerinin bağlı oldukları grup bazında, markalarına, mağaza türlerine, mağaza sayılarına, metrekare büyüklüklerine, hızlı tüketim ürünleri cirosuna ve pazar paylarına yer verilmiştir.

Dünya perakende sektörü bir taraftan büyümeye devam ederken Covid-19 salgını gibi küresel bir pandemi ile karşı karşıya kaldı. Birçok sektör pandemi sebebiyle zor günler geçirirken perakende sektörü internet üzerinden alışveriş imkanları sayesinde ve evinde vakit geçiren insanların daha fazla tüketime yönelmesi gibi sebeplerle cirosal olarak büyümeye devam etti. Türkiye’de Hızlı Tüketim Ürünleri perakendesi, 2022 yılı toplamında 2021 yılına göre yüzde 99 büyüme kaydetti.

Türkiye perakende sektörünün gelişimine bakıldığında 2021 yılı sonu itibariyle yaklaşık 1,5 Trilyon ₺’lik satış hacmine ulaşmış durumdadır. Türkiye perakende sektörü tüm dünyada olduğu gibi internetin yaygınlaşması, dijital dünyanın zenginleşmesi ve gelişen teknolojiyle birlikte tüm dünyayı sarsan COVID-19 pandemisinin de etkisiyle perakende sektörü içerisindeki E ticaretin payı hızla artmaktadır. 2025 yılı tahminlerine göre bu oran %22-25 bandına ulaşacağı tahmin edilmektedir

ICS Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. perakende sektörünün değişik alanlarındaki müşterilerine farklı hizmetler sunmaktadır.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Ulaşın!

2021 - ICS Bağımsız Denetim A.Ş - Tüm Hakları Saklıdır.