2016-01 Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasına ilişkin esaslar hk.