Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil veya dokumacılık,

hayvansal, bitkisel veya kimyasal lifli kullanım ürünleridir. Giyilebilen her şey ve bazı dekorasyon ürünlerini de içine alan üretim sektörüdür. Tekstil ve hazır giyim sektörü, elyaf ve ipliği kullanım eşyasına dönüştürecek süreçleri kapsayan işlemleri içerir. Bu tanıma göre; sektör elyaf hazırlama, iplik, dokuma, örgü, boya, baskı, apre, kesim, dikim üretim süreçlerini kapsamaktadır. Artan nüfusun, harcanabilir gelirin ve hızlı kentleşmenin, perakende satış mağazalarının sayısında artışı beraberinde getireceği ve tekstil genel pazar büyümesini hızlandıracağı öngörülmekteydi; ancak 2020 yılında tüketicinin sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok ülkede COVID-19 salgını dolayısıyla talepte düşüş görülmüştür ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanmıştır. Günümüzde ise pandeminin alınan önlemler sayesinde etkisini yitirmesi sayesinde sektörde iyileşmeler başlamış ve sektör pandemi öncesi seviyelerine geri dönmüştür.

2021 yılı küresel pazar büyüklüğü 993 milyar doların üzerinde olan tekstil sektörünün 2030 yılına kadar yıllık ortalama %4’lük büyüme oranı kaydederek 1,4 trilyon doları aşacağı öngörülmektedir. Büyümesini sürdürmesi beklenen tekstil endüstrisindeki baskın oyuncular Çin, ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye ve Hindistan’dır. Çin, dünyanın önde gelen ham tekstil ve konfeksiyon üreticisi ve ihracatçısıdır. ABD ise ham pamukta üretim ve ihracat lideri iken, aynı zamanda ham tekstil ve konfeksiyonun önemli ithalatçısıdır. AB ise 450 milyona yaklaşan nüfusu ile tek başına küresel tekstil pazarının beşte birini oluşturmaktadır. AB içerisinde tekstil sektöründe öne çıkan ülkeler Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz’dir. Dünya genelindeki en büyük üreticiler arasında yer alan Hindistan ise toplam tekstil üretiminin %3’ünden fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de de yüksek teknoloji gereksinimi olan teknik tekstil konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirmektedir. Türkiye; dünya teknik tekstil ihracatında almış olduğu %1,6’lık pay ile 20. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin teknik tekstil ihracatı; 2020 yılında bir önceki yıla göre %55,1 oranında artarak yaklaşık 2,9 milyar dolar değerine ulaşmıştır.

Türkiye’de tekstil sektörü bugünkü gelişim düzeyini ABD ve AB pazarlarına yapılan ihracat ağırlıklı üretimle gerçekleşmiştir. Türkiye tekstil ürünlerinde moda/marka eksenli ve katma değeri yüksek ürünler üretmektedir. Türkiye, 2020 yılı dünya tekstil ihracatından aldığı %3,4’lük pay ile ülke bazlı sıralamada 5’inci en büyük ihracatçı konumundadır. İhraç edilen malların toplam değeri 12 milyar doların üstündedir. Tekstil sektöründe 2021 yılında toplam 19.256 işletme varken bu işletmeler 460 bin kişinin üstünde insana istihdam sağlamaktadır.

ICS Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tekstil ve moda tasarımı sektörünün değişik alanlarındaki müşterilerine farklı hizmetler sunmaktadır.