Teknoloji

Bilişim sektörü

çok kapsamlı hizmetleri bulunan ve insanların bilgisayar üzerinden işlemlerin gerçekleştirmelerini sağlayan bir sektördür. Ülkemiz, 1960'larda ilk kez bilgisayarla, 1980li yılların sonunda kişisel bilgisayarlarla ve 1990larda da Internet ile tanışmış ve her ne kadar bilişim çağına girmiştir. Son yirmi yıla baktığımızda, 1990lı yılların ilk yarısında bilgisayar kullanımının daha çok finans sektöründe, üniversiteler ve büyük şirketlerde olduğunu, 1990ların ikinci yarısında büyümenin hızlandığını ve 2000 yılında sektörün yaklaşık iki milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını söyleyebiliriz. 2000 yılı sonunda Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve sonraki yıllarda yaşanan global ekonomik daralmalara rağmen sektörün düzenli bir büyüme eğrisi göstermektedir.

Türkiye, geçmişte yaşanan büyük zorluk ve imkânsızlıklara rağmen, teknoloji dünyasında önemli bir yer almaya başladı. Donanım, yazılım ve BT hizmetleri olarak 3 ana grup altında sınıflandırılan bilişim sektörünün Türkiye’de ağırlıklı olarak donanım segmentinde yoğunlaştığını, yazılım ve BT hizmetleri gibi katma değerli alanların ise daha geride kalmaktadır.

Yakın gelecekte sosyal medya, bulut bilişim, büyük veri ve mobil gibi dijital teknolojiler alanında yeni projelerle karşılaşmaya devam edeceğiz. Bir yandan bu yeniliklerin yaygınlaşması, bir yandan da bu teknolojilerle ilişkili risklerin yönetimi için önemli adımlar atılması gerekecektir.

Türkiye Bilgi ve İletişim pazarı büyüklüğü 2022’de TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 54 oranında büyüyerek 409 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın 14 milyar TL’lik kısmını ölçümlemeye yeni eklenen şirketler oluşturdu. Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri yaklaşık yüzde 70 büyüyerek 195 milyar TL’ye ulaştı ve 2022’de pazarın yüzde 48’ini oluşturdu.

İletişim teknolojileri ise yüzde 41’lik büyüme oranıyla 213,9 milyar TL’ye ulaşarak toplam pazarın yüzde 52’sini oluşturdu. BT Donanım kategorisi yüzde 93,5 büyüyerek 84,2 milyar TL seviyesine çıkarken, BT Yazılım yüzde 57 büyüyerek 80 milyar TL oldu. BT Hizmet ise yüzde 54 büyüyerek 30,8 milyar TL’ye ulaştı.

ICS Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. teknoloji sektörünün değişik alanlarındaki müşterilerine farklı hizmetler sunmaktadır.