Restoran ve Yiyecek/İçecek

Restoran işletmeciliği,

yemek ve içecek hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlayan bir iş koludur. Türkiye’de restorancılık, Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren mekanik bir evrim göstermiştir. Türkiye’de restoran işletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na veya yerel yönetimlere (belediyelere) bağlı olarak açılabilmektedir. Bakanlığa bağlı restoranlar, Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri Yönetmeliği’nin 26. maddesine göre iki gruba ayrılmaktadır: birinci sınıf ve ikinci sınıf. Online rezervasyon sistemleri, ödeme sistemleri ve sipariş uygulamaları gibi teknolojik yenilikler restoran işletmeciliğini değiştirmektedir. Türkiye’de restoran işletmeciliği gün geçtikçe gelişen bir sektör olmaya devam etmekte. Son teknolojiyi yakalayan restoranlar, Restoran Sektörü içerisinde hızla artmaya devam etmektedir. Artık restoranlar günümüz standartlarını yakalayarak kurumsal bir yapıya bürünmektedir.

Türkiye’de gıda sektörünün cirosu yılda milyar dolarlık bir hacme sahiptir. Ülkemiz nüfusuna göre restoranlar yetersiz durumda olmasına karşın, gün geçtikçe artış göstermektedir. Restoran işletmeleri artık gerek restoranın bulunduğu mevkide gerekse telefonla sipariş ya da online olarak da hizmet vermektedir.

Türkiye yemek hizmeti pazarının büyüklüğü 2021’de 144 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Pazardaki en büyük segmenti ise yaklaşık yüzde 40’lık pay ile full servis restoranlar oluşturmaktadır. Pandemi, 2020’de birçok şubenin kapanmasına ve satışların düşmesine neden olsa da pazar 2016-2021 döneminde yüzde 16,3 büyüme gösterdi. Pandeminin ilk yılında ciro bazında ciddi kayıp yaşayan restoran sektörü toparlanma dönemindedir. 2019’da 20 milyar dolarlık cirodan 2020 yılında 7 milyar dolara inen sektör, 2022 yılını da 12 milyar dolarla kapattı. Pandemi sonrası sosyalleşme isteğinin pazar büyümesine önümüzdeki yıllarda da olumlu etki göstermesi bekleniyor” diyerek pazarın 2023-2026 arası yaklaşık yüzde 100 büyüyerek 312 milyar TL’ye ulaşmasını beklenmektedir.

ICS Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. restoran ve yiyecek/içecek sektörünün değişik alanlarındaki müşterilerine farklı hizmetler sunmaktadır.