Mevzuat Uyum Danışmanlığı Hizmetleri

Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz, yasaların, kamu kurumları ve düzenleyici otoriteler tarafından yapılan mevzuat düzenlemeleri ile alınan kararların, uluslararası standart, tavsiye ve düzenlemelerin etkili şekilde uygulanması, mevzuata uyumun sağlanması, finansal kuruluşların çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya kalabileceği maddi ve itibar risklerine karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini içermektedir.

Bu konuda başlıca hizmetlerimiz:

  • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CFT) ile ilgili ulusal ve uluslararası kurallara uyumun değerlendirilmesi (MASAK, FATF, Basel Komitesi vb.)
  • OFAC ve BM gibi yaptırım rejimlerine uyumun değerlendirilmesi, kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi
  • Kurumun ilgili politika ve prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu ile etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Müşterini tanı (KYC) tedbirleri kapsamında risk bazlı yaklaşımın değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi
  • FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesi