Madencilik ve Doğal Kaynaklar

Türkiye'de madencilik

gelişmiş sanayi kollarından biridir. Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye’nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. Maden arama çalışmaları hızla devam etmekte ve yeni maden yatakları bulunmaktadır. Türkiye’nin madenciliğinin şu andaki üretimi, tümüyle kendi endüstri kuruluşlarımızın gereksinimine yönelik değildir. Bir kısmı ham olarak ya da yarı işlenmiş halde yurt dışına satılmaktadır. Dünyadaki endüstriyel ham madde rezervinin %2,5’i; kömür rezervlerinin %1’i; jeotermal potansiyelinin % 0,8’i ve metalik maden rezervlerinin %0,4’ü Türkiye’dedir.

Dünyadaki yeri açısından en zengin maden: dünya rezervinin %72’sinin bulunduğu bor mineralleridir. Ülke coğrafyasında jeolojik zaman çeşitliliği ve farklı coğrafi etkiler bulunması nedeniyle çeşit olarak zengin, rezerv olarak nispeten sınırlı durumdadır. Gezegende üretimi ve ticareti yapılan 90 türde maden ve mineralden 13’ü ekonomik ölçekte ülkede yer almaz. 22 maden rezervi yeterli ve ihraç edilir konumda; 28 maden türünde ise kısmen yeterli konumdadır. 27 maden ve mineralin rezervleri ve tenörleri, ekonomik madencilik için yetersizdir.

Ülkemiz bor, mermer, trona, feldspat, barit, alçıtaşı, krom, çimento gibi hammadde kaynakları açısından Dünya’da ilk 5’te yer almaktadır. Uluslararası kaynaklara bakıldığında rezerv sıralaması açısından Ülkemiz bor madeninde birinciyken trona özelinde ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca altın, gümüş, nikel, alüminyum, demir, bakır, kurşun, çinko ve antimuan çok çeşitli maden kaynaklarına ev sahipliği yapan Ülkemiz maden çeşitliliği açısından önemli bir noktadadır.

Üretim verilerine baktığımızda ise ülkemizde 2011 yılından günümüze ortalama 723 milyon ton seviyesinde maden üretimi yapılmakta olup 2020 verilerine göre üretimde %67 oranında çimento ve inşaat hammaddeleri pay sahibidir. Endüstriyel hammaddeler %13, enerji hammaddeleri %12 ve metalik madenler %6’lık bir paya sahiptir. 2011 yılından 2018 yılına kadar çimento ve inşaat hammaddelerinin toplam üretimdeki payı %70’in üzerindeyken 2019 yılından itibaren bu değer %66’ya gerilemiştir.  Metalik madenler bir önceki yıla oranla %20 oranında artış göstermiş olup 41 milyon ton seviyesinde üretim ile 2011 yılından bugüne en büyük üretim rakamını göstermiştir.

ICS Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. madencilik ve doğal kaynaklar sektörünün değişik alanlarındaki müşterilerine farklı hizmetler sunmaktadır.