Denizcilik

(Tersaneler ve Gemi İnşası)

Günümüzde küresel ticaretin %84’ü deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu da üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin deniz ticaretinde aktif rol almasını gerektiren önemli bir veridir. Bu nedenle deniz ticareti ülkemiz açısından çok önemli ve stratejik bir ticaret alanıdır. Ayrıca, denizcilik sektörü istihdam ve milli kaynaklarımızı değerlendirmemiz açısından kilit öneme sahiptir. Zira ülkemizde bulunan gemi inşa sanayimizin üretmiş olduğu gemilerdeki toplam gemi maliyetini oluşturan rakamın yaklaşık %39’u işçilik maliyeti üzerinden ekonomimize geri dönmekte ve dış kaynağa olan ihtiyacımızı önemli oranda azaltmaktadır. Diğer sektörlerle kıyaslandığında bu katkının önemi daha da ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası ticarette günümüzde fiyat, maliyet ve kalite en önemli unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu unsurlar arasında fiyat ve maliyet oluşumunda ve rekabet ortamında deniz taşımacılığının maliyet olarak diğerlerinden çok daha uygun ve rekabet ortamında üretim ve ticaret yapanları bir adım daha öne çıkaracak mahiyettedir. Nitekim yapılan analizler sonucunda; demiryolu ile taşıma ve ulaşım maliyetinin 3,5 kat, karayolu ile taşıma ve ulaşım maliyetinin 7 kat, havayolu ile taşıma ve ulaştırma maliyetlerinin ise 22 kat daha fazla oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Elbette farklı sektör ve ürün gruplarında ve malı talep edenlerin ihtiyaçlarına göre bazı sektörler hız ve temin açısından daha avantajlı olabilmektedir. Ancak global olarak maliyet bazlı yaklaşımda deniz yoluyla taşıma ve ulaşım ciddi avantajlara sahip bulunmaktadır.

Denizcilik sektöründe ciddi yatırımlara imza atan Türkiye, söz konusu sektörde prestijini dünya çapında artırdı. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denizcilik sektörü son yıllarda büyük bir gelişme gösterdi.

Dış ticaretimizin geliştirilmesi ve ekonomimizin dışa açılarak dünya ekonomisiyle bütünleşmesi açısından önemli rol üstlenen denizcilik sektörü büyümeye devam ediyor. Söz konusu sektör ekonomik hedeflerimizin geliştirilmesi açısından da etkin rol oynamaktadır.

Paris Memorandumu Liman Devleti denetimlerinde Türk bayraklı gemiler Kara listeden 2006 yılında gri listeye, 2008 yılında ise beyaz listeye geçmeyi başardı. Bu Türk gemilerine ticari açıdan da avataj sağladı. Bu avantajla birlikte ülkemiz, her geçen gün artan ihracat rakamlarıyla dikkat çekmektedir.

Öte yandan son zamanlarda yapılan yatırımlarla yat inşasında ülkemiz 3. sıraya, gemi inşasında ise 6. sıraya yükseldi. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, son zamanlarda 100 binden fazla kişiye amatör denizci belgesi verildi.

ICS Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. denizcilik sektörünün değişik alanlarındaki müşterilerine farklı hizmetler sunmaktadır.