Birleşme ve Satın Almalarda Şirket Analizi

Şirket ve durum analizi satın almalarda kritik bir aşamadır. Günümüzün rekabetçi piyasa ortamında, genel olarak diğer teklif sahiplerinden daha zeki davranan tek bir teklif sahibi değil, satın alımdan daha fazla değer üretilebilecek teklif sahibi, diğer tekliflerden daha yüksek bir teklif vererek kazanır. Burada önemli olan üretilecek olan değerin doğrulanabilmesidir. Satın almaya konu bir hedef hakkındaki sezgiler, değerlemeyi değiştirip bir kazanım veya teklifin reddedilmesini sağlayabilir. Bir satın almadan beklenen veya daha üzeri değer üretebilmek, satın alanın hedef şirket hakkında ne kadar iyi bilgiye ve analize sahip olduğu ve ne kadar açık bir birleşme entegrasyonu planı kurduğu ile direk olarak ilişkilidir.

Bir satıcı piyasasında işlemler hızlı gelişir ve satın alma anlaşmaları çoğu zaman ideal bilgi birikimi edinilmeden imzalanır ve dolayısıyla da alınan risk daha yüksektir. Öte yandan alıcı piyasasında ise riekler daha dikketli şekilde tartılır. Özel sermaye şirketleri ve stratjik alıcıların şirket analizlerindeki gereksinimleri çoğu zaman ciddi farklılıklar göstermektedir. Finansal bir alıcının çıkarı sadece değerlemeyi etkileyen risklerle sınırlı kalabilirken, kurumsal alıcılar ise daha uzun dönem etkilerini dikkate alabilirler.

Böylesine dinamik ve çeşitlilik gösteren bir piyasada şirket analizi sunmak, ancak derin bir gerçek hayat, Pratik ve taktik deneyim ile yapılabilir. Şirketimizin, satın almanızın istenilen amacına ulaşması için takip ettiği süreç; önemli alanlara odaklanarak potansiyel riskleri tanımlamak, hedef işletmenin gerçeklerini ele almak ve objektif bir bakış açısı ile bunları yorumlamak üzerine kuruludur.

Her bir islem bağımsız olarak birbirinden ne kadar farklı olsa da, genel olarak birkaç ana başlıkta analiz ettiğimiz ve size detaylı rapor sunmamızı sağlayan faktörler şunlardır:

  • Şirket bilgileri, geçmişi, finansal tabloları, işlem teklif protokolü, işletmenin yapısı, nakit akışı, varolan finansal kontroller ve müşteri trendleri
  • Varolan kazançların kalitesi, muhasebe politikalarının incelenmesi, sirket muhasebe politikaları ile Turk Muhasebe Sistemi arasındaki farklar, rezev aktiviteleri ve aylik operasyonel bilgilerin analizi.
  • Önemli ticari faktörler, karlılık trendleri ve risk konusundaki çekinceler (örn; müşterilerle ilgili, bulunulan coğrafya ile ilgili, ürün yelpazesi ile ilgili, vb.)
  • Geçmiş ve tahmin edilen nakit akışları
  • Döner sermaye trendleri; alacaklar, stoklar ve gereçler, ticari borçlar, birikmiş borçler ve diğer varlık ve yükümlülükler
  • Diğer varlık ve yükümlülükler; duran varlıklar, yatırımlar, çalışanlara sağlanan faydalar, bilanço dışı kalemler ve önemli kiralamalar
  • Bağımsız denetçi çalışma kağıtlarının ve yönetim mektuplarının incelenmesi
  • Satın alma ve satış anlaşmaları hakkında danışmanlık (döner sermaye mekanizması dahil)
  • Kapanış sonrası düzeltmelerin değerlendirilmesi ve diğer satın alma fiyatı mekanizmaları
  • Vergi pozisyonunun analizi ve yapılandırılması