Ulaştırma, taşımacılık ve lojistik sektörü her türlü günümüz işletmelerinin rekabet edebilmesi için çok önemlidir. Yeni teknolojiler, büyüyen ve daha verimli olan yeni ekonomiler genişletilmesi ve nakliye ve lojistik firmaları çok kapsamlı bir büyüme sürecinde bulunmaktadır.

Türkiye, Avrupa ile Asya arasında (Avrasya) bir köprü olarak sadece farklı kültürlere hizmet veren bir coğrafya değil, aynı zamanda Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi ile üç tarafı denizlerle çevrili olması sebebiyle ve Çanakkale ve İstanbul Boğazları sayesinde, deniz taşımacılığında yüzyıllar boyunca önemli bir rekabet avantajına sahip olmuştur. Bu coğrafi avantaj, ülkenin hayati metaller ve doğal kaynaklar dahil olmak üzere çok çeşitli mal ve ürünlerin her türlü ulaşımı için önemli bir merkez haline gelmesini sağlamıştırr. Günümüzde Türkiye’de, her ölçekte ulaşım ve lojistik işletmeleri açısından olağanüstü fırsatlar bulunmaktadır.

ICS, nakliye ve lojistik şirketlerine; kuruluş ve büyüme, iş geliştirme, birleşme, devralmalar ve geçiş aşamaları gibi tüm aşamalarında yardımcı olmaktadır.

Depolama şirketleri, antrepolar, serbest bölgeler, nakliye hizmetleri ve yük ileticilerini de içeren çok çeşitli işletmelere hizmetler sunmaktayız. Taşımacılık ve lojistik sektöründeki uzmanlığımız ve deneyimimiz size işlerinizi geleceğe naklederken doğru kararlar vermenizde yardımcı olacaktır.