Gıda sektörü ağırlıklı olarak ince kar marjları ve pazarlara kolay giriş ile yoğun rekabet ortamı olarak bilinir. Bu nedenle, bu endüstrinin karmaşıklığını ve zorluklarını tanımak ve anlamak önemlidir.

Yiyecek ve içecek sektörü son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümüştür ve günümüzde Türk hane halkının tüketimindeki en yüksek paylardan birine sahiptir. Artan kullanılabilir gelir ile birlikte Türkiye’nin genç nüfusu, birçok fırsat için ortam sağlar ve son zamanlarda kuvvetle desteklenen özel sektör ekonomisi ıle gıda ve içecek endüstrisi için büyük bir pazar oluşturur. Buna ek olarak, giderek artan sayıdaki marketler de (hem yerli hem de yabancı yatırım şirketlerinin sahip olduğu) bu sektörün büyümesine katkıda bulunmuştur.

Yerel hane halkı Türk gıda ve içecek endüstrisinin tek pazarı değildir ve aynı zamanda toplam ihracatın da yaklaşık % 7’sine ulaşan olumlu etkisi bulunmaktadır.

ICS genel gıda ve içecek endüstrisinin karşılaştığı, aşağıda bazıları belirtilen, zorlukların farkındadır;

Artan maliyetler (depolama, etiketleme, hammadde, vb.)
Gıda güvenliği ve standartları uyumluluğu
Tüketici talepleri ve ürün tercihlerindeki değişimler
Müşteri beklentileri
Azalan arz
İster restoran. ister üretici veya distribütör olun, ICS, restoran ve yiyecek-içecek sektörlerinde muhasebe, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunarak başarıya ulaşmanıza ve işlerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Müşterilerimizle devamlı ve açık irtibatımız, uzmanlığımız ve yaratıcı problem çözmemiz ile birleşerek, onlarla daha iyi ilişkiler oluşturmamıza ve ihtiyaçlarını daha anlayarak yardımcı olmamıza olanak sağlar.