1980’lerin sonlarına kadar Türk medya sektörü pazarı; sınırlı sayıda yayınevlerinin sahip olduğu gazete ve dergiler ile bir kamu yayın kuruluşu olan TRT’nin sahip olduğu televizyon ve radyodan oluşmaktaydı. 1980’lerdeki serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemi sırasında, medya sektörü de özelleştirmeler ile birlikte dramatik bir değişim geçirdi.

Türk eğlence ve medya sektörü 2001 yılından bu yana hızla büyümeye devam etmektedir. Bu büyüme özellikle dijital teknolojilerdeki gelişmelerden güç almaktadır. Medyanın dijital olarak ulaştırılması, tüm dünyada eğlence ve medya içeriğinin tüketiciler tarafından satın alınış biçiminin değişmesinde son derece önemli rol oynamıştır.

Günümüz başarılı eğlence şirketleri bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için sektör eğilimlerinin hep bir adım önünde olmak zorundadır. Bu sektörün içinde bulunduğu güncel zorluklar başlıca:

Müşterilerin ilgisini çekmek ve onları kaybetmemek
Küresel ölçekte iş yapmak
Düzenleme ve raporlama konularında uyum
Birleşme ve satın almalardan en iyi şekilde faydalanılması
Finansal ve önemli ölçütlerin raporlanması
İçerik satışı ve uluslararası operasyonlar ile ilgili vergi konuları
Telif haklarını ve ücretlerini koruma ve yönetme
Maliyetlerin azaltılması ve ana iş konusundaki operasyonlarda verimliliğin artırılması
Beşeri sermayenizden maksimum faydalanmak
ICS, medya ve eğlence endüstrisi genelinde her ölçekte bireylere ve kuruluşlara hizmet vermiştir. Uzmanlarımız işletmenizin başarısına ciddiyet yaklaşır. Birçok kuruluş, ICS ve ortakları ile uzun vadeli ilişkiler kurmuştur ve bizleri güvenilir danışmanları olarak görmektedirler.