Doğal kaynaklar ve mineraller açısından son derece zengin olan Türkiye, dünya bor madeni rezervlerinin % 70’inden fazlasına, dünya asit borik rezervlerinin üçte ikisine ve dünya mermer rezervlerinin % 40’ına sahiptir. Çeşitli profesyonel kuruluşların raporlarına göre Türkiye’de 53 farklı mineral ve metal ile 4,500 maden yatağı bulunmaktadır.

Türkiye’deki madencilik faaliyetleri, yaygın şekilde bulunan bor gibi endüstriyel mineraller, feldispat, mermer, barit, sölestin, zımpara, kireçtaşı, manyezit, perlit ve ponza ile birlikte önemli ölçüde artmıştır. Devlet daha çok yakıt mineralleri ve metalik cevher üretiminde hakim durumdayken, özel sektör de endüstriyel mineral üretimine yoğunlaşmış durumdadır.

ICS, madencilik ve doğal kaynaklar sektörüne; denetim, vergi ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, birleşme ve devralmalar, donanım finansmanı, verimlilik analizleri, büyük varlıkların ilaveleri için kiralama veya satın alma kararının alınması, en elverişli vergi uygulamasından faydalanmak için işlemlerin yapılanması ve içsel muhasebe politikalarının ve prosedürlerinin yorumlanması konularında hizmet vermektedir.