Kimyasal sanayi; cam, tekstil, gıda, kağıt ürünleri ve benzeri gibi birçok sanayi için önemli miktarda ve hayati önem taşıyan destek sağlar. Türk Kimya Sanayii, 300’ün üzerinde yabancı yatırımcılı kimyasal kuruluş aracılığıyla, ülkedeki toplam yabancı sermayenin yaklaşık yüzde 13’ünü sağlayan önemli bir endüstridir.

Türkiye, dünyada ana ana sağlayıcısı olduğu; çamaşır sodası, krom ve bor sayesinde çok avantajlı bir pozisyonda bulunmaktadır. Bunun yanında, Türk kimya sektörünün ihraç ettiği başlıca ürünler ağırlıklı olarak; petrokimya, gübre, ilaç, sentetik elyaf ve dizeleri, sabun ve deterjanın yanı sıra boyalardır.

Küresel ekonominin belirli bölgelerde düzelmesinde yaşanan gecikmeler ve beklenmedik pazarların ortaya çıkması, kaynakların uluaslararası düzeyde ticaretinin yapılmasını ve bunun ile ilgili olarak da karmaşık anlaşmaların ve işlemlerin gerçekleşmesini kaçınılmaz kılmıştır.

Kimyasal şirketlerine sunduğumuz destekler sayesinde, sektörün karşılaştığı muhasebe, ticari ve vergi konularında derin bir anlayışa sahibiz.

ICS ve bağımsız üyesi bulunduğumuz Alliott Group, müşterilerine, sermaye yatırımlarının zamanlaması ve tahsisi ile ilgili yardımcı olmak ve ihracat kontrolleri hakkında devamlı değişmekte olan küresel koşullara ayak uydurmak için stratejik olarak konumlandırılmıştır.