Son yıllarda çok ciddi ve olumlu gelişmeler olmasına rağmen, Türkiye’nin finansal sektörü hala gelişme aşamasında olarak kabul edilmektedir. Düşmekte olan faiz miktarları ile birlikte kuvvetli ekonomik büyüme, finansal sektörün de hızlı şekilde büyümesini ve gelecekte daha da büyümek için fırsatlar ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na göre (BDDK), Türkiye Finansal Sektörü 2002 ve 2010 yılları arasında yıllık ortalama %20 oranında büyüme ivmesi yakalamıştır. Ancak sektör liderliği hala varlıkların %77’sine sahip olan bankalarda bulunmaktadır. Bunun yanında, Türkiye Sigortacılık Sektörü de 2002 ve 2010 yılları arasında yıllık %25’lik hızlı bir büyüme oranı yakalamıştır ve özellikle sosyal güvenlik reformu sonrasında gelen evrensel sağlık sigortası sayesinde yeni bir ivme kazanmıştır.

Günümüzde finansal sektör yöneticilerinin çözüme kavuşturması gereken birçok konu bulunmaktadır. Şirketlerin pazarlarda karşılastıkları risklerini kontrol altında tutmaya zorlandıkları bu dönemde, finansal kurumlar da kendi iş çözüm ortaklarını seçerlerken çok dikkatli olmak zorundadırlar.

30 yılı aşkın Türkiye’de finansal kurumlara hizmet deneyimimiz sayesinde, günümüzün bu zorlu ekonomik ortamında finansal kurumlara yardımcı olacak çözümler geliştirmekteyiz. Muhasebe ve vergi danışmanlığından, uzman risk yönetimi ve danışmanlık hizmetlerine kadar, banka ve tasarruf kurumları, mortgage şirketleri, finans ve leasing şirketlerine hizmet vermekteyiz.

Çözüm yaklaşımımız;

Sektör uzmanları tarafından uygulamalı, sorunların cözümüne odaklı ve risk yönetimi bazlı hizmet sunmaktayız.
Proaktif olarak bankacılık sektöründeki ve bu sektörü destekleyen gruplardaki gelişmeleri düzenli olarak takip etmekteyiz.