2016

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 210.000 TL için 0.01 0.1
Sonra gelen 500.000 TL için 0.03 0.15
Sonra gelen 1.110.000 TL için 0.05 0.2
Sonra gelen 2.000.000 TL için 0.07 0.25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 0.1 0.3

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç),  ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

2015

 

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 200.000 TL için 0.01 0.1
Sonra gelen 480.000 TL için 0.03 0.15
Sonra gelen 1.060.000 TL için 0.05 0.2
Sonra gelen 1.900.000 TL için 0.07 0.25
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için 0.1 0.3

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç),  ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.