(6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5035 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi İle Değişen 39. Maddesi Gereğince )

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Yukarıda sayılanların kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) (01.07.2012 tarihinden İtibaren)