Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 340.381
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.918

2015

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 322.392
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.711