T.C. Merkez Bankasınca açıklanan VUK
Uygulandığı dönem İskonto faiz oranı Avans faiz oranı Reeskont oranı*
14.12.2014’den itibaren % 9,0 % 10,5 % 10,5
27.12.2013-13.12.2014 % 10,25 % 11,75 % 11,75
21.06.2013-26.12.2013 % 9,5 % 11,0 % 11,0
20.12.2012-20.06.2013 % 13,5 % 13,75 % 13,75
19.06.2012-19.12.2012 % 16,0 % 16,5 % 16,5
29.12.2011-18.06.2012 % 17,0 % 17,75 % 17,75