2016 yılı
01.01.2016-30.06.2016
Brüt asgari ücret 1.647.00 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) 230,58 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) 16,47 TL
Gelir vergisi matrahı 1.399,95 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) 209,99 TL
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) 123,53 TL
Kesilecek gelir vergisi 86,46 TL
Damga vergisi (binde 7,59) 12,50 TL
Kesintiler toplamı 346,01 TL
Net asgari ücret 1.300,99 TL
01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015
Brüt asgari ücret 1.201,50 TL 1.273,50 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) 168,21 TL 178,29 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) 12,02 TL 12,74 TL
Gelir vergisi matrahı 1.021,27 TL 1.082,47 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) 153,19 TL 162,37 TL *
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) 90,11 TL 90,11 TL
Kesilecek gelir vergisi 63,08 TL 72,26 TL
Damga vergisi (binde 7,59) 9,12 TL 9,67 TL
Kesintiler toplamı 252,43 TL 272,96 TL
Net asgari ücret 949,07 TL 1.000,54 TL *

Aralık 2015 gelir vergisi matrahının 622,44 TL’lik kısmı % 20’lik gelir vergisi dilimine girdiğinden, hesaplanan gelir vergisi 31,12 TL artacaktır. Bu nedenle Aralık 2015 net asgari ücret tutarı 969,42 TL olacaktır