Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 126,00 69,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 80,00 40,00
İkinci sınıf tüccarlar 40,00 19,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00 11,00
Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 5,00
Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 2,70

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

2015
Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 120,00 66,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 77,00 39,00
İkinci sınıf tüccarlar 39,00 18,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18,00 10,60
Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,60 4,80
Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80 2,60

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.