KURUMSAL İŞLETME DANIŞMANLIĞI

Finansal piyasalar artık her zamankinden daha fazla beklenti içerisinde ve daha gelişmiş oldukları için çok daha kaliteli servis talep etmektedirler. Bu güçlü ve rekabetçi ortam, şirketleri çok daha fazla verimli çalışmaya zorlamaktadır.

Ayrıca, son zamanlardaki gelişmeler de, kamu ilgisinin ve düzenleyici faktörlerin, şirketlerin faaliyetlerinde yüksek iş ve ahlaki standardları uygulamalarını zorunlu kılmış ve dolayısı ile yeni ve çok sıkı mevzuatların doğmasına yol açmıştır.

Bu yüzden, şirket içsel konrolleri, artık günümüz şirketlerinin finansal ve iş kuralları ve uygulamalarının çok önemli birer parçası haline gelmişlerdir. Bu kontroller, şirketler tarafından şu ana konuları karşılamak için ele alınan bütün önlemleri kapsamaktadır:

 • Kaynaklarını israfa, suistimale, hileye ve verimsizliğe karşı korumak,
 • Kanunlar ve şirket kuralları ile uyumluluğu sağlamak,
 • Muhasebe ve faaliyet verilerinde doğruluk ve güvenilirliği sağlamak,
 • Şirketin bütün kademelerindeki performans düzeyini değerlendirmek.

ICS’nin üst düzey eğitim almış ve ilgili belgelere sahip calışanları; zamanlı, doğru ve beklentilerin çok üzerinde hizmet vererek, şirketinizin faaliyetleri hakkında size en yararlı bilgi ve görüşleri aktararak, piyasaların ve  düzenleyici kurumların beklentilerini karşılamanızı sağlarlar.

Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim
 • İç Kontrol Sistem ve Mekanizmalarının Kurulması
 • Sarbanes Oxley Danışmanlığı ve Uygunluk Denetimleri
 • Hile Araştırmaları ve Denetimi
 • İşletme Risk Yönetimi
 • İş Süreçleri Optimizasyonu
 • Stratejik Analiz
 • Kendini Değerlendirme

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Ulaşın!

2021 - ICS Bağımsız Denetim A.Ş - Tüm Hakları Saklıdır.