Dolaylı vergiler birçok zaman yoğun emek isteyen ve faiz ile birlikte fazla veya az ödeme, cezalar ve vergi denetimi savunması ile ilgili risk yönetimi zorluklarını artırırlar. ICS olarak uluslararası müşterilerimizin operasyonlarını sürdürdükleri karmaşık ortamları ve iş yaptıkları ülkelere özgü vergi kanunları ve bunların uygulamalarını gayet iyi anlamaktayız.

En son verilen vergi mahkemeleri kararları ve değişiklikleri, müşterilerimizi etkleyen şekilde takip etmekteyiz ve bu çabalarımız müşterilerimizin ciddi vergi tasarruflarına sahip olmalarını sağlamaktadır.

Müşterilerimizin çalışanlarını, süreçlerini ve sistemlerini stratejik olarak inceleyerek onlara verimlerini ve karlılıklarını artırıcı KDV çözümleri sunmaktayız. Kapsamlı olarak sunduğumuz vergi danışmanlığı servislerimiz arasında bulunanlar;

• KDV durum tespiti ve KDV denetimleri
• Yerel ve yanacı şirketler için KDV ve vergi kayıtlarının yapılması ve kontrolü
• Aylık, üçer aylık ve yıllık KDV beyannemelerinin hazırlanması
• Yerel ve yabanci şirket kuruluşları veya büyümeleri için dolaylı vergi planlaması hizmetlerinin sunulması
• Sistem ve prosedürlerin geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi
• Eğitim ve uyumluluk ile ilgili destek sağlanması
• Bir işletme alımı veya satışı ile ilgili dolaylı vergi durumları hakkında görüş bildirilmesi ve şirket analizi çalışmasının yapılması
• Gelir İdaresi’nden görüş istenmesi için hazırlık yapılması
• Vergi dairesinden gelen denetimlerde yardımcı olunması ve denetim sonuçlarına temyiz için başvuruların yapılması