Ekonomik ortamın belirsizliğini devam ettirdiği bu günlerde, hepimiz kariyerlerimizin en zorlu zamanlarını yaşamaktayız. Şirketler gelismiş ve hızla gelilmekte olan piyasalarda büyüme çabalarını sürdürürken, ekonomi her ne kadar dengeli gibi dursa da, ticari ortam hala derin bir kırılganlık göstermektedir.

Aynı zamanda giderek rekabetçi bir hal alan bu ticari ortamda, deneyimli bir danışmanınız olması artık her zamankinden daha da önemli bir hale gelmiştir. Sürekli olan yenilenen ve karmaşıklaşan yasal düzenlemelere ayak uydurmaya çalışırken, bir yandan da maliyetlerinizi dikkatle takip etmeli ve nakit akışınızı çok dikkatli düzenlemelisiniz.

Deneyimli Finansal Muhasebe Danışmanlık Servisi profesyonellerimiz, sektörlerinde lider olan şirketlere teknik ve finansal raporlama alanlarında aşağıdakileri de kapsayan servisleri sunmaktadır:

  • Yeni muhasebe kurallarından ortaya çıkan karmaşık sorunların çözümü, bunların varolan sistemler üzerindeki etkilerinin ölçülmesi ve dolayısıyla aşağıdaki servislerin sunulması;
  • Muhasebe Standartları ile ilgili teknik güncellemeler,
  • Muhasebe Stadartlarının yenilenmesi ve uygulanması ile ilgili kullanıma geçme takviminin hazırlanması ve belirlenmiş basamakların takip edilmesi,
  • Muhasebe standartlarının, şirket muhasebe politikalarının güncellenmesi ve yenilenmesi yolu ile şirketlere uygulanmasına yardımcı olunması
  • İşletme genelini kapsayan muhasebe politikalarının çerçeve çalışması ve bunların belgelenmesi,
  • Finansal süreçlerin ve kontrollerin düzenlenmesi.
  • Kanuni raporlama süreçlerinin yasalara uygun hale getirilmesi.