Yakın zamanda karşılaştığımız finansal krizlerin ortaya çıkardıkları ekonomik sıkıntılar, şirketlerdeki usulsüzlük ve suistimal riskinde de ciddi şekilde bir atış olmasına yol açmıştır. Buna ragmen birçok işletme proaktif şekilde usulsüzlük önleme ve incelemelerine karşı kaynak ayırmaya sessiz kalmıştır. Bunu asıl nedeni şirketlerde suistimalin nasıl yayılabileceğinin ve buna bağlı olarak işletmeyi ileride nasıl etkileyebileceğinin tam olarak anlaşılamamasıdır.

Üsulsüzlük ve suistimal bir işletmeyi birçok alanda ollumsuz olarak etkilemektedir; usulsüz yapılan işlemler bir işletmenin itibarını zedeleyebilir ve finansal güvenliğine ciddi zararlar verebilir. Genellikle suistimalin yaptığı zararlar maddi olarak değerlendirilir, ancak suistimalin yarattığı zaman, üretkenlik ve itibar kaybının mikarını ölçmek imkansızdır. Bu yüzden işletmeler, bütüs operasyonlarındaki potansiyel usulsüzlükleri tanımlayan kapsamlı bir risk analizi programı yaratmalıdırlar.

Suistimallerden doğabilecek olan finansal kayıplar gereksiz fazla üretimlere, işyeri ve üretim tesislerinin kapanmasına, iş fırsatlarının kaçırılmasına ve hatta iflasa bile yol açabilir. Zimmete geçirilebilecek olan fonlar işlerin gelişmesi için, yeni işyerilerinin açılışı için veya ürünlerin geliştirilmesi için yatırım olarak kullanılabilir.

Belgeli “Suistimal Denetimciler” tarafından yönetilen suistimal ve usulsüzlük denetimi ekibimiz aşağıdaki alanlarda bilgi ve birikimlerini şirketiniz ile paylaşmaya hazırdır:

• Bir veya daha fazla çalışanınız ile ilgili iddiaların araştırılması
• İşletmenizin karşı karşıya olduğu suistimal riskinin değerlendirilmesi
• Güçlü suistimal engelleyici kontrollerin tanıtılması ve bunların uygulanması
• Hassas konularda görüşmeler yapılması
• Finansal anlaşmazlık çözümlerinde yardım
• İşletmenizin denetimi sırasında ortaya çıkan usulsüzlüklerin çözülmesi
• Finansal ve araştıtılan konularda eksper şahitlik yapılması