Yakın zamanda karşılştığımız çok sayıda gerçekleşen kurumsal ve mali skandallar, finansal krizler ve diğer benzeri olaylar üzerine, gerçek şahıslara, yatırımcılara ve yönetim kurulları ile yöneticilere bu işletmelerin finansal ve operasyonel bütünlüğü hakkında güvence verilmesi amacıyla çeşitli kanuni ve korumacı kurallar çıkarılmıştır.

Bunu takiben, birçok şirket ekonomik zorluklar ve kanuni zorunluluklar ile baş edebilmek için artık iç denetimleri ve risk yönetimi fonksiyonlarına ayırdıkları kaynakarı dönüştürmek ve genişletmek durumunda olduklarını görmüşlerdir. İç denetim, işletme genelini kapsayan bir teminat mekanizmasından çok, şirket yönetimine çok önemli servisler sunan ve işletmeniz için değer yaratan bir katalizör haline gelmiştir. Bunlar arasında usulsüzlüğün ortaya çıkarılması ve önüne geçilmesi, iç kontrollerin test edilmesi ve şirket politikaları ve devlet kanunları ile olan uyumun gözlenmesi bulunmaktadır. Bir iç denetim fonksiyonu, bağımsız dış denetçilerin katacağı değerden de önce, işletmenin başarılı operasyon sürdürmesinde kritik bir rol alabilir.
Özellikle yıllarca birçok işletmeye hizmet vermiş, derin sektörel tecrübeleri olan, metodları ispatlanmış ve kendini işine adamış profesyonellerden oluşan bir firmadan yükesek kalitede iç denetim servisleri alarak edinebileceğiniz faydalardan bazıları; güvenilir finansal raporlar ve yasal uyumluluk, riskleri daha sağlıklı yönetmek, hissedarların güvenini artırmaktır. Günlük operasyonlarınız ile ilgili ortaya çıkabilecek olan riskler ile baş etmek güçlü iç kontrolleriniz olmasını, üstün yöntem uygulamanızı ve yeterli derecede şirket içi eğitim gerektirir.

ICS’nin iç uyum denetimleri; iç kontrollerin, fiziksel ve sistem gövenliklerinin, günlük operasyonların işleyiş süreçlerinin üstün yöntemler ile karşılaştırılmasının, akdi yükümlülükler ve belirlenmiş politikaların, prosedürler ve diğer zorunlulukların sistematik, bağımsız ve belgelere dayalı çalışma üzerine kurulu olarak incelemnesi ile başarıya ulaşmaktadır. Deneyimli iç denetim, risk ve uyum servisleri profesyonellerimiz, müşterilerimizin iş alanlarını direk olarak dikkate alarak iç denetim, risk yönetimi ve uyumluluk fonksiyonlarına deneyimli ve pratik yaklaşımlar sunmaktadır.

Bu alanlardan bazıları:

• İç Denetim
• Amerikan Sarbanes – Oxley Kanunu
• Anlaşma Maddelerine Uyum Servisleri
• Sürekli Gözetim
• İşletme Risk Yönetimi
• Yönetimin Güvenilirliği
• Güvenlik
• Güvence ve Uygunluk Servisleri
• İç Kontroller
• Amerikan Yozlaşma ve Rüşvet Kanunları Denetimleri
• İngiliz Anti-Rüşvet Kanunları Denetimleri